VCW jouw voetbalclub!

Programma

 
Klik hier voor het volledige programmaoverzicht

Uitslagen

 
Klik hier voor het volledige uitslagenoverzicht

Agenda Algemene Ledenvergadering

Geacht V.C.W. lid,
 
Op vrijdag 25 oktober 2019 zal de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. V.C.W.
worden gehouden in het V.C.W.-clubhuis, aanvang 20:30 uur.
Het bestuur nodigt U uit om deze vergadering bij te wonen.
Klik hier voor het jaarboekje 2018-2019
Inzage van de financiële stukken is mogelijk na afspraak met penningmeester Corné van Gils.
 
De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:
 1. Opening door voorzitter Jack Rasenberg
 1. Vaststellen van de notulen van 26 oktober 2018 door de Algemene Ledenvergadering
 1. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:

Secretaris, Penningmeester, Jeugdbestuur, Ondersteuningscommissie, Engelandcommissie, Sinjaal, Clubhuiscommissie, Sponsorcommissie, Webmasters en Jubileumcommissie.

 1. Financieel verslag
 1. Verslag kascontrolecommissie
 1. Pauze
 1. Vaststellen contributie 2020 – 2021
 1. Vaststellen begroting   2019 – 2020 
 1. Benoeming kascontrolecommissie
 1. Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar -

      Het bestuur draagt voor als bestuurslid: -

      Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris Anita Diepstraten 

      De kandidatuur dient schriftelijk te worden ingediend, gesteund door minimaal 10 leden

 1. Toelichting op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) door Rob van den Berg
 1. Toelichting 75-jarig jubileum door Peter Reniers               
 1. Rondvraag
 

Agenda

vrijdag 25 okt 20:45-
vrijdag 01 nov 19:30-21:05
vrijdag 01 nov 20:00-23:00
vrijdag 08 nov 20:00-
vrijdag 15 nov 20:00-23:00
vrijdag 15 nov 20:00-

Sponsors

Volg VCW