Coronaprotocol

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Ze is op hoofdlijnen een kopie van de door de KNVB en Rijksoverheid opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen kunt u hier raadplegen.

Sportactiviteiten als wedstrijden gaan niet door, trainingen blijven zoveel mogelijk doorgaan zij het onder stringente voorwaarden. Sportkantines zijn gesloten en publiek is niet toegestaan.

Regels complex VCW

Jeugd t/m 17 jaar

  • Geen toeschouwers welkom bij zowel trainingen als wedstrijden.
  • Het is de bedoeling dat kinderen bij de poort worden afgezet en weer opgehaald.
  • Kleedkamers zijn gesloten.
  • Clubhuis is gesloten.
  • Er worden geen competitie- of bekerwedstrijden gespeeld. Het is toegestaan voor teams van dezelfde club om onderling wedstrijden te spelen.
  • Na de training of wedstrijd is het de bedoeling om zo snel als mogelijk het sportpark weer te verlaten.

Senioren

  • Geen toeschouwers welkom bij trainingen.
  • Trainingen zijn alleen toegestaan in groepen van niet meer dan 4 personen én op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Er worden geen competitie- of bekerwedstrijden gespeeld.
  • Kleedkamers zijn gesloten.
  • Clubhuis is gesloten.
  • Na de training is het de bedoeling om zo snel als mogelijk het sportpark weer te verlaten.

Kaders Rijksoverheid per 14 oktober

Algemene uitgangspunten
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Pas hygiëne toe.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd drukte.
Uitzonderingen op de 1,5 m
  • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.
  • De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen.
  • Personen t/m 17 jaar alleen onderling.
  • Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat.
  • Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.
Richtlijnen tbv veiligheid- en hygiëneregels voor de sport
  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar.
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
  • Schud geen handen.
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
  • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd.
  • Vanaf 14 oktober 22.00 is publiek niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
  • Vanaf 14 oktober 22.00 gaan sportkantines tijdelijk dicht, dit geldt ook voor horeca.
  • Vanaf 14 oktober 22.00 zijn kleedkamers en douches van sportaccommodaties gesloten.
  • Toeschouwers zijn vanaf 14 oktober 22.00 uur niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
  • Omdat er geen wedstrijden in competitie- en bekerverband worden gespeeld, zijn er ook geen uit- of thuiswedstrijden.
  • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.
  • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.
  • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.
  • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
  • Na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
  • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
  • Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron-en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn.