CLUBREGELS

Reglementen

Regels voor iedereen

Onderstaande regels gelden voor leden van VCW en ouders/verzorgers van jeugdleden:

 1. We behandelen elkaar en bezoekers met respect.
 2. We gebruiken geen geweld of scheldwoorden.
 3. We plegen geen diefstal of vernielingen.
 4. We praten met elkaar en niet over elkaar.
 5. We laten de kleedkamers, de velden en de kantine opgeruimd netjes achter.
 6. Roken en alcoholische dranken in de kleedkamers en op het speelveld zijn niet toegestaan.
 7. Selectiespelers en begeleiders zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen.
 8. Iedere speler behoort op tijd bij de training of wedstrijd aanwezig te zijn en de instructies hiervoor van leider of trainer op te volgen. Ieder team bespreekt aan het begin van het seizoen deze regel en maakt hierover afspraken.
 9. Per elftal dan wel zevental wordt bepaald hoeveel keer getraind wordt. Zo niet, dan staat de speler in principe de eerst volgende wedstrijd reserve. Dit afhankelijk van de afspraken die rondom afmeldingen gemaakt zijn.
 10. V.C.W. verzorgt in principe voor ieder team via sponsoring een shirt. Soms wordt een coachjas, tas en trainingspak uitgereikt. Deze materialen worden alleen bij voetbalactiviteiten van het team gedragen. Na afloop van het seizoen worden deze ingeleverd.
 11. Iedere speler helpt vóór, tijdens en na het trainen met het opruimen van het trainingsmateriaal. Indien na de training blijkt dat er materiaal ontbreekt, blijft iedereen mee zoeken naar het vermiste materiaal, totdat dit weer is teruggevonden.
 12. Neem contact op met leden van het bestuur of jeugdbestuur indien er zaken zijn waar je het niet mee eens bent. Het betreffende bestuurslid zal trachten om met jou samen naar een oplossing voor het probleem te zoeken. Probeer het eerst met je trainer of leider te bespreken. Alles moet bespreekbaar zijn, maar het ligt aan de manier waarop je het gesprek begint, of je wel of geen gesprek krijgt en of er naar je geluisterd wordt.
 13. Iedere speler en begeleider dient zich correct te gedragen.
 14. Geen ruzie of conflicten met medespelers, tegenstanders (praat dit uit tijdens de rust of na de wedstrijd).
 15. Alle beslissingen van de scheidsrechter accepteren, ook al zijn die in jouw ogen niet correct. De aanvoerder is de enige die in alle redelijkheid mag protesteren.
 16. Geen ruzie of conflicten met trainers en leiders tijdens trainingen en wedstrijd.
 17. Coach elkaar in het veld.
 18. In geval van vernieling, diefstal, openbare geweldpleging, gebruik van of handel in drugs wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.