Documenten2022-06-03T12:00:13+02:00

DOCUMENTEN

Actuele documenten

Op deze pagina staan verwijzingen naar de documenten die betrekking hebben op onze vereniging. Als je denkt dat er een document ontbreekt, neem dan contact op.

Algemene documenten

Statuten
Huishoudelijk reglement
Reglement alcohol in sportkantines
Clubregels waarden en normen
Privacybeleid

Beleidsplannen

Jeugdbeleid

Notulen Algemene Vergadering

ALV 2020-2021
Sponsors
Kalender

BBQ Selectie

16 september @ 17:00 - 22:30

Clubavond

8 oktober @ 20:00 - 9 oktober @ 01:00

Vacatures
Verjaardagen
Twitter

Actuele documenten

Op deze pagina staan verwijzingen naar de documenten die betrekking hebben op onze vereniging. Als je denkt dat er een document ontbreekt, neem dan contact op.

Algemene documenten

Statuten
Huishoudelijk reglement
Reglement alcohol
Clubregels
Privacybeleid

Beleidsplannen

Jeugdbeleid

Notulen Algemene Vergadering

ALV 2020-2021
Ga naar de bovenkant