Documenten2022-07-20T19:58:50+02:00

DOCUMENTEN

Actuele documenten

Op deze pagina staan verwijzingen naar de documenten die betrekking hebben op onze vereniging. Als je denkt dat er een document ontbreekt, neem dan contact op.

Algemene documenten

Beleidsplannen

Notulen Algemene Vergadering

Sponsors
Kalender

Clubavond

8 oktober @ 20:00 - 9 oktober @ 01:00

ALV

28 oktober @ 20:30 - 23:30

Vacatures
Verjaardagen
Twitter

Actuele documenten

Op deze pagina staan verwijzingen naar de documenten die betrekking hebben op onze vereniging. Als je denkt dat er een document ontbreekt, neem dan contact op.

Algemene documenten

Statuten
Huishoudelijk reglement
Reglement alcohol
Clubregels
Privacybeleid

Beleidsplannen

Jeugdbeleid

Notulen Algemene Vergadering

ALV 2020-2021
Ga naar de bovenkant