Contributie

lidmaatschap

SENIOREN

Vanaf 18 jaar

€184,00 per jaar

JUNIOREN

12 tot 18 jaar

€130,00 per jaar

PUPILLEN

5 tot 12 jaar

€110,00 per jaar

RUSTENDE
LEDEN

18 tot 99 jaar

€44,00 per jaar

KADER
LEDEN

18 tot 99 jaar

€24,00 per jaar

18+,30+,35+,45+
LEDEN

7-tallen

€76,00 per jaar

Inning contributie

VCW biedt je de mogelijkheid om contributie in termijnen te betalen. Er wordt in één, twee of vier termijnen geïncasseerd. Het lidmaatschap dat je aangaat is voor een heel jaar. De jaarcontributie moet dus ook bij tussentijds opzeggen volledig betaald worden.

In het bedrag dat geïncasseerd wordt is ook de bondsafdracht naar de KNVB inbegrepen.

Eenmalige inschrijfkosten

Met ingang van het seizoen 2023/2024 hanteert VCW eenmalige inschrijfkosten voor elke persoon die zich aanmeldt als spelend lid. In de ledenvergadering is het bedrag vastgesteld op €15,00. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de eerste inning van de contributie.

Termijnen

Seizoen

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het gehele lopende contributiejaar te worden voldaan.