Opzeggen

lidmaatschap

Opzeggen

Met het opzeggingsformulier kun je je lidmaatschap bij VCW opzeggen.

Je gaat ermee akkoord dat VCW je afmeldt bij de vereniging en bij de KNVB. Opzeggen geschiedt vóór 1 juli.

Bij tussentijdse opzegging zijn leden, zoals vastgelegd in de statuten, verplicht de contributiebetaling over het gehele lopende verenigingsjaar (van 1 juli t/m 30 juni) te voldoen.

Opzeggingsformulier

Samen met deze opzegging bevestig ik, dat ik mijzelf ervan heb verwittigd dat ik de volledige contributiebetaling van het lopende verenigingsjaar moet voldoen.

Opzeggen

Met het opzeggingsformulier kun je je lidmaatschap bij VCW opzeggen.

Je gaat ermee akkoord dat VCW je afmeldt bij de vereniging en bij de KNVB.

Bij tussentijdse opzegging zijn leden, zoals vastgelegd in de statuten, verplicht de contributiebetaling over het gehele lopende contributiejaar (van 1 juli t/m 30 juni) te voldoen.

Opzeggingsformulier

Samen met deze opzegging bevestig ik, dat ik mijzelf ervan heb verwittigd dat ik de volledige contributiebetaling van het lopende verenigingsjaar moet voldoen.