Algemene Ledenvergadering

VCW Bestuur

Agenda

De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

 1. Opening door voorzitter Peter Reniers
 2. Vaststellen van de notulen van 10 december 2021 door de Algemene Ledenvergadering
 3. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Jeugdcommissie
  • Ondersteuningscommissie
  • Clubhuiscommissie
  • Webmasters
  • Sponsorcommissie
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Pauze
 7. Toelichting renovatie eigen kleedaccommodatie
 8. Vaststellen begroting 2022 - 2023
 9. Vaststellen contributie 2023 – 2024
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden:
  • Aftredend en herkiesbaar zijn: Peter Reniers en Rob van den Berg
  • Tegenkandidaten kunnen zich melden bij secretaris Anita Diepstraten. De kandidatuur dient schriftelijk te worden ingediend, gesteund door minimaal drie leden.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het Bestuur VCW

2023-05-05T10:08:15+02:00
Ga naar de bovenkant