Algemene Ledenvergadering Agenda

VCW Bestuur

Agenda

De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

 1. Opening door voorzitter Peter Reniers
 2. Vaststellen van de notulen van 10 december 2021 door de Algemene Ledenvergadering
 3. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Jeugdcommissie
  • Ondersteuningscommissie
  • Clubhuiscommissie
  • Webmasters
  • Sponsorcommissie
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Pauze
 7. Toelichting renovatie eigen kleedaccommodatie
 8. Vaststellen begroting 2022 - 2023
 9. Vaststellen contributie 2023 – 2024
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden:
  • Aftredend en herkiesbaar zijn: Peter Reniers en Rob van den Berg
  • Tegenkandidaten kunnen zich melden bij secretaris Anita Diepstraten. De kandidatuur dient schriftelijk te worden ingediend, gesteund door minimaal drie leden.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het Bestuur VCW

Agenda bekijken en downloaden
Sponsors
Kalender

Bestuursvergadering

8 december @ 19:30 - 22:30

Vergadering PVVD

14 december @ 16:00 - 18:00

Kaartavond

16 december @ 19:00 - 23:30

Nieuwjaarsdag

1 januari 2023 @ 14:00 - 20:00

Kersttoernooi

8 januari 2023 @ 09:00 - 14:00

Winterstopactiviteit

14 januari 2023 @ 09:00 - 13:00

Paasactiviteit (JO7 t/m 11)

13 april 2023 @ 18:00 - 20:00

Jeugdkamp

27 mei 2023 - 29 mei 2023

Vacatures
Verjaardagen
Twitter
2022-10-14T15:52:14+02:00
Ga naar de bovenkant