Agenda ALV

Door VCW Bestuur

Agenda Algemene Ledenvergadering

Geacht VCW-lid,

Op vrijdag 27 oktober 2023 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van RKVV VCW worden gehouden in het clubhuis, aanvang 20.30uur. Het bestuur nodigt u uit om deze vergadering bij te wonen.

Inzage van de financiële stukken is mogelijk na afspraak met penningmeester Raymond Westmaas.

De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

 1. Opening door voorzitter Peter Reniers
 2. Vaststellen van de notulen van 28 oktober door de Algemene Ledenvergadering
 3. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Jeugdcommissie
  • Ondersteuningscommissie
  • Clubhuiscommissie
  • Webmasters
  • Sponsorcommissie
  • Onderhoudscommissie
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Pauze
 7. Vaststellen begroting 2023-2024
 8. Vaststellen contributie 2024-2025
 9. Benoeming kastcontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
  • Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
   • Peters Reniers
   • Rob van den Berg
   • Hans Havermans
  • Aftredend en herkiesbaar zijn:
   • Willem de Meijer
   • Raymond Westmaas
  • Het bestuur draagt de volgende personen voor als nieuwe bestuursleden:
   • Els Regter (voorzitter)
   • Jurgen Sestig
   • Pim van Oers
  • Tegenkandidaten kunnen zich melden bij secretaris Anita Diepstraten. De kandidatuur dient schriftelijk te worden ingediend, gesteund door minimaal 3 leden.
 11. Bestuursvisie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het bestuur VCW

2023-10-17T11:01:06+02:00
Ga naar de bovenkant