Laden Evenementen

Het bestuur organiseert op 10 december 2021 een nieuwe Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur nodigt u uit om deze ingelaste vergadering bij te wonen, om 20:00 online via MS Teams.

De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening door voorzitter Peter Reniers
2. Vaststellen van de notulen van 12 november 2021 door de Algemene Ledenvergadering
3. Statutenwijziging
4. Wijziging huishoudelijk reglement
5. Rondvraag
6. Sluiting

De huidige en nieuwe statuten vindt u onder “vereniging” > “statuten”
Het huidige en nieuwe huishoudelijk reglement vindt u onder “vereniging” > “reglementen”

Ga naar de bovenkant